Emir Efendić

Emir se pridružio timu Analitike u septembru 2015. godine kao mlađi istraživač. Magistrirao je 2013. godine na odsjeku za psihologiju Univerziteta u Sarajevu i trenutno radi na doktoratu iz psihologije na Univerzitetu u Bordeaux-u i Univerzitetu u Sarajevu. Do sada bio je angažovan kao saradnik na nekoliko istraživačkih projekata. Njegova osnovna područja interesovanja su područuje odlučivanja i bihevioralne ekonomije.

emir.efendic@analitika.ba

Tekstovi autora

Iskustva i prakse

Kako nalazi iz psihologije i bihejvioralne ekonomije mogu poboljšati istraživanja i implementaciju javnih politika?

28.1.2016
„Većina tradicionalnih policy modela bazirana je na doista naivnom razumijevanju onoga što utječe na ponašanje. No, ukoliko imate dublje razumijevanje toga kako ljudi donose odluke, možete dizajnirati politike koje su efektivnije, koštaju manje i čine život lakšim za većinu građana.ˮ David Halpern... Više...
Politike i standardi

Deset etičkih principa u istraživanjima javnih politika

5.10.2015
Provođenje istraživanja u domenu javnih politika neizbježno podrazumijeva i razmatranje pitanja etičke prirode. Takva pitanja se, između ostalog, mogu odnositi na sudionike istraživanja, na potencijalne konflikte interesa istraživača, autora ili izdavača, na pristup podacima, na poštivanje... Više...