Tea Hadžiristić

Tea Hadžiristić je mlađi istraživač u Centru za društvena istraživanja Analitika. Magistrirala je međunarodne odnose na London School of Economics (LSE), a osnovne studije je završila u političkim naukama na Univerzitetu u Torontu. Piše i objavljuje radove na teme memorije i pomirenja, politike roda i politike na Balkanu.

Tekstovi autora

Politics and Standards, Experience and Practice

Transparentna istraživanja i pristupačni podaci: trend vrijedan pažnje

7.12.2015
Novi trendovi u transparentnosti istraživanja i podataka ukazuju na to koliko je tehnologija uticala na akademski svijet. Naime, jedna od novijih tema kojom se bave društvene nauke je tzv. inicijativa DA-RT , što je skraćenica za Data Access and Research Transparency ili pristup podacima i... Više...
Komunikacija i zagovaranje

Pridruženje zapadnog Balkana EU nakon 2015: da li je putovanje bitnije od destinacije?

13.11.2015
Od pridruženja Hrvatske Evropskoj uniji (EU) 2013. godine, perspektive članstva u EU za druge zemlje zapadnog Balkana postale su neizvjesne, dok neki tvrde da je cijeli proces proširenja EU u zastoju. Čini se da EU pati od takozvanog ‘umora od proširenja’, gdje je evidentno da je entuzijazam za... Više...