etika u policy istraživanjima

Politike i standardi

Deset etičkih principa u istraživanjima javnih politika

5.10.2015
Provođenje istraživanja u domenu javnih politika neizbježno podrazumijeva i razmatranje pitanja etičke prirode. Takva pitanja se, između ostalog, mogu odnositi na sudionike istraživanja, na potencijalne konflikte interesa istraživača, autora ili izdavača, na pristup podacima, na poštivanje... Više...